อบต.ดอกคำใต้พะเยาดูงาน62_๑๙๐๕๐๓_0031อบต.ดอกคำใต้พะเยาดูงาน62_๑๙๐๕๐๓_0035อบต.ดอกคำใต้พะเยาดูงาน62_๑๙๐๕๐๓_0008อบต.ดอกคำใต้พะเยาดูงาน62_๑๙๐๕๐๓_0036อบต.ดอกคำใต้พะเยาดูงาน62_๑๙๐๕๐๓_0034