ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค

ประกาศยกเลิกการประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์